Thí sinh 17: Vũ Tuấn Anh

Số lượt bình chọn: 552
Bình chọn

Thí sinh 04: Lê Trung Kiên

Số lượt bình chọn: 296
Bình chọn

Thí sinh 20: Lý Gia Khang

Số lượt bình chọn: 222
Bình chọn

Thí sinh 27: Phạm Duy Thành

Số lượt bình chọn: 172
Bình chọn

Thí sinh 21: Vũ Hải An

Số lượt bình chọn: 37
Bình chọn

Thí sinh 03: Phan Anh Lộc

Số lượt bình chọn: 30
Bình chọn