Công bố TOP 20 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi THANH NIÊN KHỞI TẠO GƯƠNG MẶT SỐ

2316

Trải qua hành trình kéo dài 4 tuần, cuộc thi Thanh Niên Khởi Tạo Gương Mặt Số 2022 đã tìm được TOP 20 thí sinh đầu tiên trên toàn quốc lọt vào vòng chung kết. Kèm theo 10 thí sinh tại vòng mở rộng, BTC sẽ lựa chọn ra 30 thí sinh để bước vào Vòng Chung Kết xếp hạng sẽ diễn ra vào tháng 10/2022.

.

 

1. Bạn Nguyễn Thị Thu Thảo

http://nguyenthithuthao.xyz/

2. Bạn Đỗ Ngọc Ngân

http://dongocngan.xyz/

3. Bạn Phan Anh Lộc

http://phananhloc.xyz/

4. Bạn Lê Trung Kiên

http://letrungkien.xyz/

5. Bạn Nguyễn Văn Phước Vũ

http://nguyenvanphuocvu.xyz/

6. Bạn Nguyễn Vũ Cường

http://cvnguyenvucuong.xyz/

7. Bạn Nguyễn Thị Ngọc Anh

http://nguyenthingocanh.xyz/

8. Bạn Nguyễn Thị Kim Liên

http://nguyenthikimlien255.xyz/

9. Bạn Nguyễn Thị Yến Nhi

http://nguyenthiyennhi.xyz/

10. Bạn Phan Hương Quỳnh

http://phanhuongquynh.xyz/

11. Bạn Trần Nguyễn Tuấn Anh

http://trannguyentuananh.xyz/

12. Bạn Quách Thị Hồng Duyên

http://quachthihongduyen.xyz/

13. Bạn Bùi Lê Chí Bảo

http://builechibao.xyz/

14. Bạn Phạm Thanh Thành Nam

http://phamthanhthanhnam.xyz/

15. Bạn Võ Thị Như Thảo

http://thaovo.xyz/

16. Bạn Phùng Tiến Dũng

http://tdung.xyz/

17. Bạn Vũ Tuấn Anh

http://vutuananhit.xyz/

18. Bạn Đinh Hồng Nhật

http://nhatcrea.xyz/

19. Bạn Nguyễn Đặng Toàn Thắng

http://nguyendangtoanthang18042003.xyz/

20. Bạn Lý Gia Khang

http://thanhxuancuata.xyz/